Izolacje przeciwwodne

Wykonujemy specjalistyczne prace izolacyjne różnego rodzaju konstrukcji – głównie izolacje pionowe ścian fundamentowych oraz poziome ław fundamentowych, płyt czy też posadzek w piwnicach.

Pracujemy głównie na materiałach bitumiczno-polimerowych: masach 1 i 2-komponentowych, materiałach rolowych samowulkanizujących się (membranach samoprzylepnych),  szlamach cementowych i polimero-cementowych, materiałach krystalizujących i wszelkich innych nowoczesnych systemach hydroizolacyjnych.

Izolacje przeciwwodne w postaci mas czy też szlamów możemy aplikować również natryskowo (przy dużych realizacjach).

Specjalista od izolacji